BejelentésVárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat Hódmezővásárhely
Amit mi játszunk, az maga az élet!

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Üzenőfal


Név:

Üzenet:Szavazás
MI AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG?

Az önkormányzatiság azt jelenti, hogy az egy helyen élő emberek meghatározott időre saját körükből vezető testületet választanak, amely testület a választók közös ügyeit azok bizalma alapján képviseli és intézi. A választott testületek életébe külső szerv vagy személy csak jogszabályra hivatkozva vagy csak jogsértés esetén avatkozhat be, hiszen az önkormányzatok saját magukról saját maguk rendelkeznek.

MI AZ IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT ?

A település ifjúsági önkormányzata a helyben élő fiatalok érdekképviselete céljából alapított helyi társaság. A település nagyságától függően több képviselőből, egy vagy két alpolgármesterből és egy polgármesterből áll. Az ifjúsági önkormányzatot a gyermek képviselőtestület irányítja és nem felnőttek! Célja, hogy a jövő polgárai már fiatal korukban elsajátítsák a település ügyeivel való felelős foglalkozást, és hogy már ekkor megtanulják a közös, a csoportos érdekérvényesítés megfelelő formáit és sikeres eljárásmódjait. Fontos, hogy az ifjúsági önkormányzat politikamentes legyen, ezért pártoktól függetlennek kell maradnia.

A település ifjúsági önkormányzata az aktív fiatalok állampolgári képességei fejlesztésének gyakorlóterepe. Működésük során azonban nem elvi és nem általános, hanem nagyon is gyakorlati kérdésekkel kell foglalkozniuk, hiszen tennivalóikat elhatározni és megvalósítani valódi terepen, a település hétköznapi viszonyai között, tehát "élesben" és életközelben kell. Valós körülmények között munkálkodva, saját gyakorlatuk révén sajátítják el a közélettel kapcsolatos tudnivalókat.

A települési ifjúsági önkormányzat működésével segíti az általa képviselt korosztály életét, szervezi a korosztályi és a korosztályok közötti kapcsolatokat. Képviseli választói érdekeit minden lehetséges és szükséges helyen és helyzetben.

A település felnőtt képviselő-testületével szoros együttműködésben kell dolgozniuk, hiszen a település bármilyen ügyében a felnőttek önkormányzata az illetékes. A gyermekeket és a fiatalokat érintő témákban a felnőtt testület tanácsadóinak tekinthetők.

Az ifjúsági önkormányzat működési területe elsősorban a települése, másodsorban lehet a régió és az ország.

MIBEN KÜLÖNBÖZIK AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZATOKTÓL?

Az ifjúsági önkormányzat kompetenciája nem csak egy intézményre vonatkozik, mint a diákönkormányzatoknak, hanem az egész településre, valamint a településen élő fiatalokat érintő ügyekre. A diákönkormányzatok csak az iskolában tanulókra figyelnek, csakhogy a településeken élnek még fiatalok, akik valami miatt nem tanulnak, hanem dolgoznak, esetleg dolgoznának, vagy egyszerűen más településen tanulnak.

A diákság nem a fiatalság szinonimája!

Nincs konkrét törvényi szabályozás erre a szervezeti formára, emiatt lehet oly sokszínű és változatos az ifjúsági önkormányzatok palettája, és ennek köszönhető, hogy mindenhol a helyi igényeknek megfelelően, saját maguk által kialakított és szabályozott rendszerben működhetnek és virágozhatnak.

HOGYAN ALAKUL MEG AZ IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT ?

Az elhatározást megelőzően az a szerencsés, ha a felnőtt képviselőtestület és tisztségviselői, a gyerekek és fiatalok különböző csoportjai, a pedagógusok, a népművelők, a településen működő egyesületek tagjai és az aktív szülők az ifjúsági önkormányzatokat már régóta működtető településeken tájékozódnak erről a formáról. Lehet onnan való fiatalokat és segítő felnőtteket vendégül látni, és így otthon, sokuk füle hallatára kikérdezni dolgaikról.

Ha tetszik, amit ajánlanak, és amit csinálnak, valamint ha a fiataloknak is kedvük van erre, csakis akkor kezdjék a szervezését.
A település ifjúsági önkormányzatát a helyben lakó fiatalok teljes köréből, titkos módon választják. Azokon az előkészítő megbeszéléseken, amelyeken a formát honosítani akaró fiatalok és felnőttek egyaránt jelen vannak közösen kell kialakítaniuk például a választás és választhatóság helyi korhatárát, a választási körzetek határát, a leendő testület létszámát, stb., vagyis saját választási szabályzatot kell fogalmazniuk és elfogadniuk.

Az előkészítők akkor járnak el helyesen, ha valamennyi döntésük ideiglenes, csak az első alkalmat szabályozó, hiszen a megvalósítás során úgyis kiderül, hogy miben döntöttek helyesen és miben nem. A megalakuló testület módosíthatja a felületesen fogalmazott, vagy az éppen túlszabályzott eljárást, mivel a szabályok rájuk vonatkoznak és a megfelelő formát csakis ők tudják megfogalmazni.
Fontos, hogy a helyben érvényes szabályrendszert még az ifjúsági önkormányzati választásra szóló felhívással együtt hozzák nyilvánosságra. A választás kiírásával egyidejűleg az előkészítőknek választási bizottságot kell létrehozniuk, olyan fiatalokból, akik nem érdekeltek a jelölésben. Ez az ideiglenes testület gondozza a választásokkal kapcsolatos valamennyi tennivalót a választásra jogosultak névjegyzékének összeállításától, a kampánygyűlések megszervezésétől a választás lebonyolításáig és az eredmény kihirdetéséig mindent. Persze létre lehet hozni több bizottságot is, vagy lehetnek e "nagy" bizottságnak "rendezvényszerevező", "szavazatszámláló" vagy egyéb feladatokra alakult albizottságai is. Kinek, hol mi tetszik.
A választás után tehát megszületik a település ifjúsági önkormányzatának képviselőtestülete.

MIT KELL TENNIE A MEGALAKULT IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATNAK ?

A választás után alakuló ülést kell tartani. Ilyenkor találkozik először az újonnan megválasztott testület.
Szükség és megállapodás szerint testületen belül is tisztségviselőket kell választaniuk, pl. alpolgármester, jegyző, referensek, bizottságok stb. mindenhol a fiatalok igénye szerint. Az ifjúsági polgármester vezetésével kidolgozzák a testület Alapszabályát, Szervezeti Működési Szabályzatát, Választási Szabályzatát, programtervét és költségvetését.
Keresniük kell egy olyan felnőttet, aki munkájukat segíti, magyarul egy Felnőtt segítőt.
Meg kell állapodniuk a felnőtt önkormányzattal a jogosultságok, a működésükhöz illetőleg a programjaikhoz szükséges anyagi támogatás, a működési hely, stb. tekintetében.
És el kell kezdeni dolgozni.
Dolgozni bizony, de nem mindegy, hogyan.
Nem maguknak dolgoznak, hanem a település fiatalságáért. Ezért csak az ő igényeik számítanak elsősorban, másodsorban pedig a település érdekei. Ezt soha ne tévesszék szem elől, ellenkező esetben az ifjúsági önkormányzat hamar elveszti hitelét. Figyelni kell arra is, hogy programjuk változatos legyen. Azért alakul az ifjúsági önkormányzat, hogy valamiképpen megoldást találjon a fiatalok problémáira, és felkészítse őket a felelősségteljes felnőttségre, de ez így még kimondva is olyan száraznak hat, ezért, a komoly programok mellett mindig legyen szórakoztató műsor is, de ha csak bulit szerveznek, akkor nem érdemes ifjúsági önkormányzatot alakítani.
Fontos, hogy a képviselőtestület jól, és összehangoltan tudjon dolgozni, mert ezzel sok esetben nem csak a maga, hanem a település fiatalságának, sőt magának a településnek az arculatát is meghatározza.
Nem muszáj megszakadniuk a munkában, de ha már csinálnak valamit, az jó legyen.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!